نبض دلـم کنــار " تــ ــو " آرامــ میزند

با که گویم غم دل جز تـــو که غمخوار منی، همه عـالم اگرم پشت کند یـــار منی

نبض دلـم کنــار " تــ ــو " آرامــ میزند

با که گویم غم دل جز تـــو که غمخوار منی، همه عـالم اگرم پشت کند یـــار منی

می خوام
شعری شوم سپید
تا تـ ــو مرا بسرایی
ای آمیخته در همه لحظه های منـــ
" یا بن الحســن " ... !!!

طبقه بندی موضوعی

دل به سودای تو بستیم خدا می داند

                                           وز مه و مهر گسستیم خدا می داند

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان

                                           ز آرزویت ننشستیم خدا می داند

با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست

                                           بر همانیم که بستیم خدا می داند

به امیدی که گشاید ز وصال تو دری

                                           در دل بر همه بستیم، خدا می داند

خاستیم از سر شادی وغم هر دو جهان

                                           با غمت خوش بنشستیم خدا می داند

دیده پر خون و دل آتشکده و جان بر کف

                                           روز و شب جز تو نجستیم خدا می داند

دوش با "شمس" خیال تو به دلجویی گفت

                                           آرزومند تو هستیم خدا می داند

 

شمس مغربی